Pos.   Spieler Alter Nation Stärke Potenzial
TW Andriy Pyatov 35 77 77
TW Oleksiy Shevchenko 27 70 72
TW Anatoliy Trubin 18 59 79
RV Bogdan Butko 28 74 74
RV Dodô 20 71 82
RV Sergiy Bolbat 26 66 69
IV Sergiy Kryvtsov 28 75 76
IV Mykola Matvienko 23 70 79
IV Davit Khocholava 26 70 73
IV Valeriy Bondar 20 62 78
LV Ismaily 29 80 80
ZDM Taras Stepanenko 30 80 80
ZDM Maksym Malyshev 26 72 77
RM Marlos 31 82 82
RM Manor Solomon 20 70 86
RM Marquinhos Cipriano 20 65 83
ZM Maycon 22 73 84
ZM Marcos Antonio 19 65 85
ZM Oleksandr Pikhalyonok 22 64 75
LM Yevhen Konoplyanka 30 75 75
LM Tete 19 72 85
ZOM Taison 31 82 82
ZOM Dentinho 30 74 74
ZOM Alan Patrick 28 74 74
ZOM Viktor Kovalenko 23 74 82
ST Júnior Moraes 32 78 78
ST Andriy Boryachuk 23 65 74
ST Danylo Sikan 18 63 83
Pos.   Spieler
TW Andriy Pyatov 0 0 0 0 0 0
TW Oleksiy Shevchenko 0 0 0 0 0 0
TW Anatoliy Trubin 0 0 0 0 0 0
RV Bogdan Butko 1 0 0 0 0 0
RV Dodô 0 0 0 0 0 0
RV Sergiy Bolbat 0 0 0 0 0 0
IV Sergiy Kryvtsov 0 0 0 0 0 0
IV Davit Khocholava 1 1 0 0 0 0
IV Mykola Matvienko 0 0 0 0 0 0
IV Valeriy Bondar 0 0 0 0 0 0
LV Ismaily 0 0 0 0 0 0
ZDM Taras Stepanenko 1 0 0 0 0 0
ZDM Maksym Malyshev 0 0 0 0 0 0
RM Marlos 7 0 0 0 0 1
RM Manor Solomon 0 0 0 0 0 0
RM Marquinhos Cipriano 0 0 0 0 0 0
ZM Maycon 2 0 0 0 0 0
ZM Marcos Antonio 0 0 0 0 0 0
ZM Oleksandr Pikhalyonok 0 0 0 0 0 0
LM Yevhen Konoplyanka 0 0 0 0 0 0
LM Tete 0 0 0 0 0 0
ZOM Taison 1 0 0 0 0 0
ZOM Dentinho 0 0 0 0 0 0
ZOM Alan Patrick 1 0 0 0 0 0
ZOM Viktor Kovalenko 4 0 0 0 0 0
ST Júnior Moraes 10 0 0 0 0 1
ST Andriy Boryachuk 0 0 0 0 0 0
ST Danylo Sikan 0 0 0 0 0 0


Spenden

Facebook

 

Countdown


00:00:00

Mindestspiele
Gomorra
zuletzt online: 22:19 Uhr
AroxCaptain
zuletzt online: 22:14 Uhr
Werder-kh1989
zuletzt online: 22:10 Uhr
van_zar
zuletzt online: 22:06 Uhr
Deno1761
zuletzt online: 22:05 Uhr
Splinter
zuletzt online: 22:01 Uhr
dermessi7979 (Admin)
zuletzt online: 22:01 Uhr