Pos.   Spieler Alter Nation Stärke Potenzial
TW Andriy Pyatov 35 77 77
TW Oleksiy Shevchenko 28 70 72
TW Anatoliy Trubin 18 59 79
RV Dodô 21 71 82
RV Sergiy Bolbat 26 66 69
IV Sergiy Kryvtsov 29 75 76
IV Mykola Matvienko 23 70 79
IV Davit Khocholava 27 70 73
IV Valeriy Bondar 21 65 79
LV Ismaily 30 80 80
ZDM Taras Stepanenko 30 80 80
ZDM Maksym Malyshev 27 72 75
RM Marlos 31 81 81
RM Tete 20 73 86
RM Manor Solomon 20 71 86
RM Marquinhos Cipriano 21 65 80
ZM Maycon 22 73 84
ZM Marcos Antonio 19 65 85
ZM Oleksandr Pikhalyonok 22 64 75
LM Yevhen Konoplyanka 30 75 75
ZOM Taison 32 82 82
ZOM Dentinho 31 74 74
ZOM Alan Patrick 28 74 74
ZOM Viktor Kovalenko 24 74 81
ZOM Wellington Nem 28 71 71
ST Júnior Moraes 32 78 78
ST Danylo Sikan 18 63 83
LF Fernando 21 72 84
Pos.   Spieler
TW Andriy Pyatov 0 0 0 0 0 0
TW Oleksiy Shevchenko 0 0 0 0 0 0
TW Anatoliy Trubin 0 0 0 0 0 0
RV Dodô 0 0 0 0 0 0
RV Sergiy Bolbat 0 0 0 0 0 0
IV Sergiy Kryvtsov 0 0 0 0 0 0
IV Mykola Matvienko 0 0 0 0 0 0
IV Davit Khocholava 0 0 0 0 0 0
IV Valeriy Bondar 0 0 0 0 0 0
LV Ismaily 0 0 0 0 0 0
ZDM Taras Stepanenko 0 0 0 0 0 0
ZDM Maksym Malyshev 0 0 0 0 0 0
RM Marlos 0 0 0 0 0 0
RM Tete 0 0 0 0 0 0
RM Manor Solomon 0 0 0 0 0 0
RM Marquinhos Cipriano 0 0 0 0 0 0
ZM Maycon 0 0 0 0 0 0
ZM Marcos Antonio 0 0 0 0 0 0
ZM Oleksandr Pikhalyonok 0 0 0 0 0 0
LM Yevhen Konoplyanka 0 0 0 0 0 0
ZOM Taison 0 0 0 0 0 0
ZOM Dentinho 0 0 0 0 0 0
ZOM Alan Patrick 0 0 0 0 0 0
ZOM Viktor Kovalenko 0 0 0 0 0 0
ZOM Wellington Nem 0 0 0 0 0 0
ST Júnior Moraes 0 0 0 0 0 0
ST Danylo Sikan 0 0 0 0 0 0
LF Fernando 0 0 0 0 0 0


Spenden

Facebook

 

Partner

Countdown


00:00:00