Pos.   Spieler Alter Nation Stärke Potenzial
TW Andriy Pyatov 35 77 77
TW Oleksiy Shevchenko 27 70 72
TW Oleg Kudryk 22 63 73
RV Bogdan Butko 28 75 75
IV Ivan Ordets 27 76 79
IV Sergiy Kryvtsov 28 75 77
IV Davit Khocholava 26 71 74
IV Valeriy Bondarenko 25 64 70
LV Ismaily 29 80 80
LV Mykola Matvienko 23 70 78
ZDM Taras Stepanenko 30 80 80
ZDM Maksym Malyshev 26 72 77
RM Marlos 31 82 82
RM Tete 19 71 84
RM Manor Solomon 20 65 84
RM Marquinhos Cipriano 20 65 81
ZM Maycon 22 72 81
ZM Marcos Antonio 19 64 84
LM Taison 31 82 82
LM Fernando 20 71 85
LM Sergiy Bolbat 26 69 70
ZOM Viktor Kovalenko 23 74 82
ZOM Alan Patrick 28 74 74
ZOM Dentinho 30 74 74
ZOM Wellington Nem 27 71 72
ZOM Andriy Totovytskyi 26 70 73
ST Júnior Moraes 32 76 76
ST Olarenwaju Kayode 26 74 77
Pos.   Spieler
TW Andriy Pyatov 0 0 0 0 0 0
TW Oleksiy Shevchenko 0 0 0 0 0 0
TW Oleg Kudryk 0 0 0 0 0 0
RV Bogdan Butko 0 0 0 0 0 0
IV Ivan Ordets 0 0 0 0 0 0
IV Sergiy Kryvtsov 1 0 0 0 0 0
IV Davit Khocholava 0 1 0 0 0 0
IV Valeriy Bondarenko 0 0 0 0 0 0
LV Ismaily 0 0 0 0 0 0
LV Mykola Matvienko 0 0 0 0 0 0
ZDM Taras Stepanenko 1 0 0 0 0 1
ZDM Maksym Malyshev 0 0 0 0 0 1
RM Marlos 1 0 0 0 0 1
RM Tete 0 0 0 0 0 0
RM Marquinhos Cipriano 0 0 0 0 0 0
RM Manor Solomon 0 0 0 0 0 0
ZM Maycon 0 0 0 0 0 0
ZM Marcos Antonio 0 0 0 0 0 0
LM Taison 6 1 0 0 0 2
LM Fernando 1 0 0 0 0 0
LM Sergiy Bolbat 0 0 0 0 0 0
ZOM Alan Patrick 4 0 0 0 0 2
ZOM Viktor Kovalenko 11 1 0 0 0 0
ZOM Dentinho 2 0 0 0 0 0
ZOM Wellington Nem 0 0 0 0 0 0
ZOM Andriy Totovytskyi 0 0 0 0 0 0
ST Júnior Moraes 6 0 0 0 0 1
ST Olarenwaju Kayode 11 1 0 0 0 2


Spenden

Facebook

 

Countdown


00:00:00

Mindestspiele + Pokale
Fabirinho77
zuletzt online: 22:48 Uhr
Freakshow
zuletzt online: 22:41 Uhr
ray_vel
zuletzt online: 22:40 Uhr
Gloger0711 (Admin)
zuletzt online: 22:39 Uhr
Sisko8910 (Admin)
zuletzt online: 22:33 Uhr
Dan
zuletzt online: 22:27 Uhr