Pos.   Spieler Alter Nation Stärke Potenzial
TW Denys Boyko 32 75 75
TW Georgiy Bushchan 25 71 76
TW Vladyslav Kucheruk 21 60 72
TW Ruslan Neshcheret 18 54 69
RV Tomasz Kędziora 25 75 80
IV Mykyta Burda 25 75 82
IV Artem Shabanov 28 73 75
IV Denys Popov 21 71 84
IV Mohammed Kadiri 24 66 73
LV Vitaliy Mykolenko 20 74 83
LV Josip Pivarić 31 72 72
ZDM Serhiy Sydorchuk 28 75 76
ZDM Volodymyr Shepelev 22 74 83
ZDM Oleksandr Andrievskyi 25 67 73
RM Viktor Tsygankov 22 80 86
RM Oleksandr Karavaev 27 72 72
RM Giorgi Tsitaishvili 19 68 85
ZM Vitaliy Buyalskyi 27 75 76
ZM Mykola Shaparenko 21 73 84
LM Benjamin Verbič 26 78 79
LM Carlos de Pena 28 73 73
LM Benito 21 67 75
RF Mikkel Duelund 22 70 78
ST Fran Sol 28 74 74
ST Nazariy Rusyn 21 71 80
ST Ibrahim Kargbo Jr. 20 66 76
ST Yevhenii Isaienko 19 55 74
Pos.   Spieler
TW Denys Boyko 0 0 0 0 0 0
TW Georgiy Bushchan 0 0 0 0 0 0
TW Vladyslav Kucheruk 0 0 0 0 0 0
TW Ruslan Neshcheret 0 0 0 0 0 0
RV Tomasz Kędziora 0 0 0 0 0 0
IV Mykyta Burda 0 0 0 0 0 0
IV Artem Shabanov 0 0 0 0 0 0
IV Denys Popov 0 0 0 0 0 0
IV Mohammed Kadiri 0 0 0 0 0 0
LV Vitaliy Mykolenko 0 0 0 0 0 0
LV Josip Pivarić 0 0 0 0 0 0
ZDM Serhiy Sydorchuk 0 0 0 0 0 0
ZDM Volodymyr Shepelev 0 0 0 0 0 0
ZDM Oleksandr Andrievskyi 0 0 0 0 0 0
RM Viktor Tsygankov 0 0 0 0 0 0
RM Oleksandr Karavaev 0 0 0 0 0 0
RM Giorgi Tsitaishvili 0 0 0 0 0 0
ZM Vitaliy Buyalskyi 1 0 0 0 0 0
ZM Mykola Shaparenko 0 0 0 0 0 0
LM Benjamin Verbič 0 0 0 0 0 0
LM Carlos de Pena 0 0 0 0 0 0
LM Benito 0 0 0 0 0 0
RF Mikkel Duelund 0 0 0 0 0 0
ST Fran Sol 3 0 0 0 0 1
ST Nazariy Rusyn 0 0 0 0 0 0
ST Ibrahim Kargbo Jr. 0 0 0 0 0 0
ST Yevhenii Isaienko 0 0 0 0 0 0


Spenden

Facebook

 

Partner

Countdown


00:00:00

DFB Pokal 1 Runde
Goalgetter31
zuletzt online: 19:57 Uhr
Damche1
zuletzt online: 19:53 Uhr
Hakan92-SSC7
zuletzt online: 19:50 Uhr
Kingray7
zuletzt online: 19:46 Uhr
dermessi7979 (Admin)
zuletzt online: 19:46 Uhr
Kscultra1980 (Admin)
zuletzt online: 19:44 Uhr
Sippo (Admin)
zuletzt online: 19:41 Uhr
timtom
zuletzt online: 19:36 Uhr
Bonus90
zuletzt online: 19:36 Uhr
xLuAp_
zuletzt online: 19:31 Uhr
fabolousoh
zuletzt online: 19:30 Uhr
Sorreno
zuletzt online: 19:29 Uhr