Pos.   Spieler Alter Nation Stärke Potenzial
TW Alexandr Selikhov 25 78 82
TW Artem Rebrov 35 74 74
TW Alexandr Maksimenko 21 70 83
RV Andrey Eschenko 35 74 74
RV Nikolay Rasskazov 21 67 78
RV Pavel Maslov 19 58 74
IV Georgiy Dzhikiya 25 78 84
IV Salvatore Bocchetti 32 76 76
IV Samuel Gigot 25 76 81
IV Ilya Kutepov 26 74 80
IV Artem Mamin 22 59 67
IV Ilya Gaponov 21 58 66
LV Dmitriy Kombarov 32 72 72
LV Ayrton 22 72 83
ZDM Roman Zobnin 25 79 86
ZDM Fernando 27 78 80
ZDM Denis Glushakov 32 74 74
RM Alexandr Lomovitskiy 21 66 79
ZM Ayaz Guliev 23 70 77
ZM Nail Umyarov 19 61 79
LM Alexandr Tashaev 25 73 76
LM Georgiy Melkadze 22 65 74
ZOM Sofiane Hanni 28 76 76
ZOM Mikhail Ignatov 19 64 81
RF Lorenzo Melgarejo 29 74 74
RF Maksim Glushenkov 20 64 80
ST Zé Luís 28 79 79
ST Luiz Adriano 32 78 78
Pos.   Spieler
TW Alexandr Selikhov 0 0 0 0 0 0
TW Artem Rebrov 0 0 0 0 0 0
TW Alexandr Maksimenko 0 0 0 0 0 0
RV Andrey Eschenko 0 2 0 0 0 0
RV Nikolay Rasskazov 0 0 0 0 0 0
RV Pavel Maslov 0 0 0 0 0 0
IV Georgiy Dzhikiya 0 3 0 0 0 0
IV Samuel Gigot 0 2 0 1 0 0
IV Salvatore Bocchetti 1 0 0 0 0 0
IV Ilya Kutepov 0 0 0 0 0 0
IV Artem Mamin 0 0 0 0 0 0
IV Ilya Gaponov 0 0 0 0 0 0
LV Ayrton 0 0 0 1 0 0
LV Dmitriy Kombarov 0 0 0 0 0 0
ZDM Roman Zobnin 0 1 0 0 0 0
ZDM Fernando 4 1 0 0 0 0
ZDM Denis Glushakov 0 0 0 0 0 0
RM Alexandr Lomovitskiy 0 0 0 0 0 0
ZM Ayaz Guliev 0 0 0 0 0 0
ZM Nail Umyarov 0 0 0 0 0 0
LM Alexandr Tashaev 0 0 0 0 0 0
LM Georgiy Melkadze 0 0 0 0 0 0
ZOM Sofiane Hanni 1 0 0 0 0 0
ZOM Mikhail Ignatov 0 0 0 0 0 0
RF Lorenzo Melgarejo 3 1 0 0 0 0
RF Maksim Glushenkov 0 0 0 0 0 0
ST Zé Luís 10 0 0 0 0 0
ST Luiz Adriano 4 2 0 0 0 0


Spenden

Facebook

 

Countdown


00:00:00

Mindestspiele + Pokale
Milads
zuletzt online: 23:39 Uhr
Frank_the_Tank09
zuletzt online: 23:39 Uhr
Sisko8910 (Admin)
zuletzt online: 23:38 Uhr
mfr21
zuletzt online: 23:38 Uhr
Fabirinho77
zuletzt online: 23:33 Uhr
Gloger0711 (Admin)
zuletzt online: 23:18 Uhr
van_zar
zuletzt online: 23:18 Uhr