Pos.   Spieler Alter Nation Stärke Potenzial
TW Alexandr Selikhov 25 76 79
TW Alexandr Maksimenko 22 71 82
TW Artem Rebrov 36 71 71
RV Andrey Eschenko 36 71 71
RV Nikolay Rasskazov 22 69 77
IV Georgiy Dzhikiya 26 78 82
IV Samuel Gigot 26 77 82
IV Ilya Kutepov 26 74 79
IV Ilya Gaponov 22 63 71
LV Ayrton 22 73 84
LV Georgiy Tigiev 24 68 75
ZDM Roman Zobnin 26 79 83
ZDM Fernando 28 79 80
ZDM Alex Král 21 74 84
ZDM Nail Umyarov 19 68 84
RM Malcolm Badu 22 63 72
ZM Ayaz Guliev 24 70 77
LM Reziuan Mirzov 26 71 72
LM Idrisa Sambú 22 62 70
ZOM Guus Til 22 75 82
ZOM Mikhail Ignatov 19 64 81
RF Zelimkhan Bakaev 23 74 83
RF Lorenzo Melgarejo 29 73 73
ST Ezequiel Ponce 23 75 81
ST Alexandr Sobolev 23 73 77
ST Jordan Larsson 22 70 77
ST Sylvanus Nimely 21 61 75
LF André Schürrle 29 77 77
Pos.   Spieler
TW Alexandr Selikhov 0 0 0 0 0 0
TW Artem Rebrov 0 0 0 0 0 0
TW Alexandr Maksimenko 0 0 0 0 0 0
RV Andrey Eschenko 0 0 0 0 0 0
RV Nikolay Rasskazov 0 0 0 0 0 0
IV Georgiy Dzhikiya 0 0 0 0 0 0
IV Samuel Gigot 0 0 0 0 0 0
IV Ilya Kutepov 0 0 0 0 0 0
IV Ilya Gaponov 0 0 0 0 0 0
LV Ayrton 0 0 0 0 0 0
LV Georgiy Tigiev 0 0 0 0 0 0
ZDM Fernando 0 0 0 0 0 0
ZDM Roman Zobnin 0 0 0 0 0 0
ZDM Alex Král 0 0 0 0 0 0
ZDM Nail Umyarov 0 0 0 0 0 0
RM Malcolm Badu 0 0 0 0 0 0
ZM Ayaz Guliev 0 0 0 0 0 0
LM Reziuan Mirzov 0 0 0 0 0 0
LM Idrisa Sambú 0 0 0 0 0 0
ZOM Guus Til 0 0 0 0 0 0
ZOM Mikhail Ignatov 0 0 0 0 0 0
RF Zelimkhan Bakaev 0 0 0 0 0 0
RF Lorenzo Melgarejo 0 0 0 0 0 0
ST Ezequiel Ponce 0 0 0 0 0 0
ST Alexandr Sobolev 0 0 0 0 0 0
ST Jordan Larsson 0 0 0 0 0 0
ST Sylvanus Nimely 0 0 0 0 0 0
LF André Schürrle 0 0 0 0 0 0


Spenden

Facebook

 

Partner

Countdown


00:00:00