Pos.   Spieler Alter Nation Stärke Potenzial
TW Alexandr Selikhov 25 76 79
TW Artem Rebrov 35 72 72
TW Alexandr Maksimenko 21 71 82
RV Andrey Eschenko 35 72 72
RV Nikolay Rasskazov 21 69 80
RV Pavel Maslov 19 61 77
IV Georgiy Dzhikiya 25 78 84
IV Samuel Gigot 26 77 82
IV Ilya Kutepov 26 74 79
IV Ilya Gaponov 21 63 71
LV Ayrton 22 72 83
ZDM Roman Zobnin 25 79 86
ZDM Alex Král 21 74 84
RM Malcolm Badu 22 63 72
RM Soltmurad Bakaev 20 60 75
ZM Ayaz Guliev 23 70 79
ZM Nail Umyarov 19 63 81
LM Reziuan Mirzov 26 71 72
LM Idrisa Sambú 21 62 70
ZOM Guus Til 21 75 82
ZOM Jano Ananidze 27 73 74
ZOM Mikhail Ignatov 19 64 81
RF Lorenzo Melgarejo 29 73 73
RF Zelimkhan Bakaev 23 72 81
RF Maksim Glushenkov 20 64 80
ST Ezequiel Ponce 22 75 81
ST Jordan Larsson 22 69 76
LF André Schürrle 28 76 76
Pos.   Spieler
TW Alexandr Selikhov 0 0 0 0 0 0
TW Artem Rebrov 0 0 0 0 0 0
TW Alexandr Maksimenko 0 0 0 0 0 0
RV Andrey Eschenko 0 0 0 0 0 0
RV Nikolay Rasskazov 0 0 0 0 0 0
RV Pavel Maslov 0 0 0 0 0 0
IV Georgiy Dzhikiya 0 0 0 0 0 0
IV Samuel Gigot 0 1 0 0 0 0
IV Ilya Kutepov 0 0 0 0 0 0
IV Ilya Gaponov 0 0 0 0 0 0
LV Ayrton 0 0 0 0 0 0
ZDM Roman Zobnin 0 0 0 0 0 0
ZDM Alex Král 0 0 0 0 0 0
RM Malcolm Badu 0 0 0 0 0 0
RM Soltmurad Bakaev 0 0 0 0 0 0
ZM Ayaz Guliev 0 0 0 0 0 0
ZM Nail Umyarov 0 0 0 0 0 0
LM Reziuan Mirzov 0 0 0 0 0 0
LM Idrisa Sambú 0 0 0 0 0 0
ZOM Guus Til 4 0 0 0 0 0
ZOM Jano Ananidze 0 0 0 0 0 0
ZOM Mikhail Ignatov 0 0 0 0 0 0
RF Lorenzo Melgarejo 0 0 0 0 0 0
RF Zelimkhan Bakaev 0 0 0 0 0 0
RF Maksim Glushenkov 0 0 0 0 0 0
ST Ezequiel Ponce 4 0 0 0 0 1
ST Jordan Larsson 0 0 0 0 0 0
LF André Schürrle 1 0 0 0 0 0


Spenden

Facebook

 

Countdown


00:00:00

Mindestspiele
Sorreno
zuletzt online: 23:15 Uhr
SimplyClever85
zuletzt online: 23:07 Uhr
Gomorra
zuletzt online: 23:07 Uhr
maxl86
zuletzt online: 23:06 Uhr
AroxCaptain
zuletzt online: 23:04 Uhr
Luki07
zuletzt online: 22:53 Uhr