Pos.   Spieler Alter Nation Stärke Potenzial
TW Guilherme 33 78 78
TW Anton Kochenkov 32 68 68
TW Nikita Medvedev 24 65 73
RAV Dmitriy Zhivoglyadov 25 70 75
RV Vladislav Ignatiev 32 73 73
RV Boris Rotenberg 33 62 62
IV Vedran Ćorluka 33 81 81
IV Benedikt Höwedes 31 80 80
IV Solomon Kverkvelia 27 76 79
IV Murilo 22 65 76
LV Maciej Rybus 30 72 72
LV Mikhail Lysov 21 68 74
LAV Bryan Idowu 27 68 69
ZDM Grzegorz Krychowiak 29 79 79
ZDM Dmitriy Barinov 23 74 84
ZDM Alexandr Kolomeytsev 30 69 69
RM Jefferson Farfán 34 77 77
RM Rifat Zhemaletdinov 23 71 79
RM Dmitriy Rybchinskiy 21 58 68
ZM Nikita Dorofeev 21 55 63
LM Roman Tugarev 21 62 77
ZOM João Mário 26 81 83
ZOM Alexey Miranchuk 24 78 83
ZOM Anton Miranchuk 24 77 85
ST Fedor Smolov 29 79 79
ST Éder 31 75 75
ST Luka Đorđević 25 71 76
ST Timur Suleymanov 19 61 76
Pos.   Spieler
TW Guilherme 0 0 0 0 0 0
TW Anton Kochenkov 0 0 0 0 0 0
TW Nikita Medvedev 0 0 0 0 0 0
RAV Dmitriy Zhivoglyadov 0 0 0 0 0 0
RV Vladislav Ignatiev 0 0 0 0 0 0
RV Boris Rotenberg 0 0 0 0 0 0
IV Vedran Ćorluka 0 0 0 0 0 0
IV Benedikt Höwedes 0 0 0 0 0 0
IV Solomon Kverkvelia 0 0 0 0 0 0
IV Murilo 0 0 0 0 0 0
LV Maciej Rybus 0 0 0 0 0 0
LV Mikhail Lysov 0 0 0 0 0 0
LAV Bryan Idowu 0 0 0 0 0 0
ZDM Grzegorz Krychowiak 0 1 0 0 0 0
ZDM Dmitriy Barinov 1 0 0 0 0 0
ZDM Alexandr Kolomeytsev 0 0 0 0 0 0
RM Jefferson Farfán 0 0 0 0 0 0
RM Rifat Zhemaletdinov 0 0 0 0 0 0
RM Dmitriy Rybchinskiy 0 0 0 0 0 0
ZM Nikita Dorofeev 0 0 0 0 0 0
LM Roman Tugarev 0 0 0 0 0 0
ZOM João Mário 0 0 0 0 0 0
ZOM Alexey Miranchuk 2 0 0 0 0 0
ZOM Anton Miranchuk 3 0 0 0 0 1
ST Fedor Smolov 5 0 0 0 0 1
ST Éder 2 0 0 0 0 1
ST Luka Đorđević 2 0 0 0 0 0
ST Timur Suleymanov 0 0 0 0 0 0


Spenden

Facebook

 

Countdown


00:00:00

Mindestspiele
TropiOpi
zuletzt online: 14:46 Uhr
DaliborF
zuletzt online: 14:46 Uhr
LukasVh
zuletzt online: 14:44 Uhr
Sippo (Admin)
zuletzt online: 14:19 Uhr