Pos.   Spieler Alter Nation Stärke Potenzial
TW Guilherme 33 78 78
TW Anton Kochenkov 32 68 68
TW Nikita Medvedev 24 65 73
RV Vladislav Ignatiev 32 75 75
RV Boris Rotenberg 33 62 62
IV Vedran Ćorluka 33 82 82
IV Benedikt Höwedes 31 81 81
IV Solomon Kverkvelia 27 76 79
IV Taras Mykhalyk 35 74 74
IV Ivan Lapshov 20 66 78
LV Maciej Rybus 30 72 72
LV Mikhail Lysov 21 68 80
LAV Bryan Idowu 27 68 69
ZDM Igor Denisov 35 80 80
ZDM Grzegorz Krychowiak 29 78 78
ZDM Dmitriy Tarasov 32 75 75
ZDM Alexandr Kolomeytsev 30 71 71
ZDM Dmitriy Barinov 22 66 76
RM Jefferson Farfán 34 77 77
RM Rifat Zhemaletdinov 22 70 78
ZM Alexey Mironov 19 60 73
LM Manuel Fernandes 33 79 79
LM Hvicha Kvaracheliya 18 63 74
LM Roman Tugarev 21 60 74
ZOM Alexey Miranchuk 23 77 82
ZOM Anton Miranchuk 23 73 81
ST Fedor Smolov 29 80 80
ST Éder 31 75 75
Pos.   Spieler
TW Guilherme 0 0 0 0 0 0
TW Anton Kochenkov 0 0 0 0 0 0
TW Nikita Medvedev 0 0 0 0 0 0
RV Vladislav Ignatiev 0 1 0 0 0 0
RV Boris Rotenberg 0 0 0 0 0 0
IV Vedran Ćorluka 0 2 0 0 0 0
IV Benedikt Höwedes 0 1 0 0 0 0
IV Solomon Kverkvelia 0 0 0 0 0 0
IV Taras Mykhalyk 0 0 0 0 0 0
IV Ivan Lapshov 0 0 0 0 0 0
LV Maciej Rybus 0 0 0 0 0 0
LV Mikhail Lysov 0 0 0 0 0 0
LAV Bryan Idowu 0 0 0 0 0 0
ZDM Igor Denisov 1 1 0 0 0 0
ZDM Grzegorz Krychowiak 1 0 1 0 0 0
ZDM Dmitriy Tarasov 1 1 0 0 0 1
ZDM Alexandr Kolomeytsev 0 0 0 0 0 0
ZDM Dmitriy Barinov 0 1 0 0 0 0
RM Jefferson Farfán 5 0 0 0 0 1
RM Rifat Zhemaletdinov 0 0 0 0 0 0
ZM Alexey Mironov 0 0 0 0 0 0
LM Manuel Fernandes 5 1 0 0 0 2
LM Hvicha Kvaracheliya 0 0 0 0 0 0
LM Roman Tugarev 0 0 0 0 0 0
ZOM Alexey Miranchuk 3 2 0 0 0 0
ZOM Anton Miranchuk 0 1 0 0 0 0
ST Fedor Smolov 4 0 0 0 0 1
ST Éder 3 0 0 0 0 0


Spenden

Facebook

 

Countdown


00:00:00

Hinrundenende